Kroměřížská nemocnice a.s.

Elektrokoagulace kondylomat genitálu

Condylomata acuminata jsou benigní výrůstky způsobené human papiloma virem (HPV) typu 6 a 11. Toto onemocnění je vysoce nakažlivé, přenáší se pouhým kontaktem, ať již dotekem, nebo při pohlavním styku. Cílem terapie je odstranění všech přítomných lézí snesením elektokauterizací. Výkon obvykle provádíme v krátké celkové anestézii, obvykle za krátkodobé hospitalizace 2 až 3 dny. Individuálně lze výkon také provést i ambulantně. V pooperačním průběhu jsou nutné koupele v hypermanganu až do úplného zhojení kůže. Toto onemocnění se může znovu opakovat, nicméně elektrokoagulace má v rámci všech možných metod nejlepší výsledky a nejmenší riziko recidivy.


Condylomata accuminata