Kroměřížská nemocnice a.s.

Resekce ledviny

Resekce ledviny je operační výkon, při kterém se provádí vytětí části ledvinného parenchymu.

Indikace

Resekce parenchymu může být indikována pro nádorové onemocnění ledviny. Výkon zachovávající část ledviny není možný ve všech případech, tato možnost přichází v úvahu hlavně při malých nádorech, dále o možnosti chirurgického provedení rozhoduje také umístění nádoru v ledvině. Rozhodnutí je na lékaři a při tomto rozhodnutí hlavní roli hraje nádorová bezpečnost výkonu (aby nádor byl bezpečně odstraněn celý). Dalším důvodem k takovéto operaci mohou být kameny např. v pólu ledviny, který je již těžce poškozen spolu probíhajícím zánětem.

Operace

Výkon se provádí v poloze na boku, operační řez je v příslušném podžebří na boku. Je vypreparována ledvina a její cévní stopka. Na cévní stopku se nasazují cévní svorky, pak se provádí vytětí příslušné části ledvinného parenchymu, ošetření protnutých cév. Je-li resekce většího rozsahu, zasahuje obvykle i do sběrného systému ledviny. Pak je třeba provést zavření sběrného systému sešitím. Dále se sešitím dle možností ošetří vzniklý defekt v ledvině.

K tomuto místu se zakládá drén a provádí se zavření operační rány po vrstvách.

Pooperační péče

Po operaci se sleduje sekrece z drénu, která bývá krvavá a může být i močová. Drén se odstraňuje mezi 2-5 dnem, doba hospitalizace je 7 – 10 dní. Rána je pevná a dobře zhojená za 7-8 týdnů. Pacient je pak sledován na urologické ambulanci.

Pooperační komplikace

Obvyklá je krvavá sekrece drénem, obvykle se sama zastaví. Výrazné krvácení může být důvodem k operační revizi. Druhou možností je močová sekrece drénem, také se obvykle sama zastaví, výjimečně může být řešená zavedením stentu (hadičky z močového měchýře do ledviny endoskopem).Vzhledem k tomu, že se při operaci otevírá sběrný systém je možná ranná infekce, která vyžaduje podání antibiotik a převazy.

Dlouhodoběji se po této operaci může objevit vyklenutí stěny břišní, které vypadá jako kýla, jde však o oslabení stěny břišní povolením svalů po operaci, nejde obvykle o pravou kýlu.