Kroměřížská nemocnice a.s.

Zavedení stentů

Stent je tenká dlouhá dutá hadička, kterou po zavedení do močovodu odtéká moč z ledviny do měchýře. Tak je vyřešen problém obstrukce v močovodu, který může být způsoben tlakem zvenčí (nejčastěji při patologických procesech v okolí močovodu a těhotenství), nebo překážkou uvnitř samotného močovodu (t.j. nejčastější kamenem samotným,nebo otokem sliznice močovodu po jeho komplikované extrakci).

Vlastní výkon se obvykle provádí v anestézii buďto krátké celkové, nebo regionální (spinální), ve výjimečných případech (těhotenství, jinak celkově špatný zdravotní stav pacienta) lze výkon provést i v lokálním umrtvení.

Samotný výkon začíná cystoskopií, po prohlídce močového měchýře je vyhledáno patřičné ústí močovodu na postižené straně a do něj pod RTG kontrolou zaveden stent až do ledviny. Pak povytažením vodících drátů dojde ke stočení stentu a tím je zabráněno jeho spontánnímu povytažení. Poloha stentu se obvykle kontroluje následující den prostým RTG snímkem příslušné poloviny břicha.

Stenty se v těle ponechávají různě dlouhou dobu, ta závisí zejména na prvotní příčině, která vedla k indikaci stentu, obvykle však při močových kamenech 4-6 týdnů, při nádorovém postižení pak jsou speciální stenty měněny asi po roce, u těhotných pak stenty ponecháváme až do konce šestinedělí.
Dále se ponechává malá dávka močového antibiotika (obvykle 1 tableta na noc) jako prevence infekce močových cest až do doby vytažení stentu.

Mezi enormně vzácné komplikace může patřit zejména poranění stěny močovodu, které si vzácně vyžádá následnou otevřenou operaci na močovodu, dále drobné krvácení z močových cest, eventuelně zánět ledviny. Naopak mezi poměrně časté následky zavedeného stentu patří tlak v boku při močení, lehké pálení, řezání a trochu krve v moči. Tyto nepříjemnosti jsou způsobeny samotnou přítomností cizího tělesa a dočasným přerušením funkce ústí jako záklopky, která při močení zabraňuje retrográdnímu úniku moče do močovodu (vedení moče zpátky do ledviny).